Utazási Élmények

Magyarország első számú utazós közösségi magazinja

Hirdetés

Hirdetés

Akik járnak templomba, vagy hittanon tanultákl, biztosasn képben vannak de akinek ez kimradt és  nem ismerik a Biblia történéseit, valószínűleg nemigen tudják hová tenni ezt az ünnepet.


pünkösd olomüveg


Mit ünnepel a kereszténység pünkösdkor ?

Pünkösdöt a húsvét utáni 50. napon ünneplik a keresztények. Voltaképp  a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, amit a hagyomány  a keresztény  egyház létrejöttének is tekint. A pünkösdi ünnep dátumát az aktuális  húsvét dátuma határozza meg:  neve is  az ötvenedik  jelentésű pentekotész ógörög  szóból ered.

A Húsvéthoz hasonlóan ennek az ünnepnek is van zsidó eredete:  A pünkösddel  majdnem egybeesik a zsidók  sávout nevű ünnepe amikor, Mózes  Sínai-hegyi  törvényhozására emlékeznek meg.  Az ősi  keresztények i. sz. 305 óta  ünneplik pünkösdöt, mint az egyházuk születésnapját. Magyarországon a pünkösd hétfő 1993 óta számít általános munkaszüneti napnak.

Mi történt Pünkösdkor?

 Az evangélium szerint Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek. Hirtelen hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol összegyűltek, majd lángnyelvek jelentek meg, amelyek szétoszlottak és leszálltak az összegyűltekre. "És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. ...Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!... Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát... A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek..."(Ap.Csel. 2. fejezet, Károli Gáspár fordítása) Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.


májusfa


Pünkösdi népszokásaink

A pünkösdi  tavaszzáró népszokások eredete is csak részben keresztény részben viszont pogány eredetű elemek is megjelennek. Nagyobb  részük a vallássi tartalomra, másik  része inkább a természeti eseményre támaszkodik.

talán a legismertebb pünkösdi hagyományunk a pünkösdi királyság. A különféle versenyek során kiválasztottak egy fiatalt aki egy éven át  a falu kedvence volt. Az összes lakodalomba és mulatságba elhívtás, sokszor még a kocsmában is ingyen ihatott egy éven át.  Erre vezethető vissza, hogy pünkösdi királyságnak nevezzük ma is a mulandó sikert.

Az ünnephez kapcsolódtak a terméssel és aratással  kapcsolatos jóslások, jövendölések (például hogy a a pünkösdi eső jó termést ígér vagy a pünkösdi harmatnak szépítő hatása van...)

Pünkösdhöz  termékenységi szokások is fűzödtek (pünkösdi királynéjárás, mátkázás),

A legtöbben talán a májusfa állítását láttuk jártunkban-keltünkben. Ez a szokás vidéken most is jelen van. Utazási Tipp  
    Szállásakciók, gyors foglalás akár SZÉP kártyával is!


A Csíksomlyói búcsú 

A vallásos magyarság számára a pünkösd a jelenben is az egyik legnagyobb ünnep, amikor a templomokban vasárnap és hétfőn is ünnepi misét celebrálnak. A magyarság egnagyobb zarándoklata az erdélyi Csíksomlyói búcsú is a pünkösdhöz kapcsolódik. Csíksomlyó Hargita megyében található, pünkösdi búcsúját először 1444-ben ünnepelték meg.. A katolikus vallású székelyek Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Pünkösdkor itt tartják csíksomlyói búcsút. Minden évben sokezres tömeg vesz részt a misén majd a körmeneten.  A látogatók szeretnék látni a  Mária-szobrot, előtte imádkoznak, elmondják a kívánságaikat és megérintik a szobor lábát, hogy áldást kapjanak Máriától. Az esemény fontosságát jelzi, hogy a közelmúltban személyesen Ferenc pápa is Erdélybe utazott  ( egészen pontosan az ünnep előtt egy héttel látogatott Erdélybe, így akkor a gyulafehérvári érsek kiterjesztette a búcsú idejét). 


csiksomlyoi bucsu 480x360


Pünkösdöt azok is megünneplik, akik nem gyakorolják a keresztény vallást. A hosszú hétvégére rendszerint útra kelnak a családok. Megtelnek a szállodák és a kirándulóhelyek is. Számos helyszínen lehet érdekes rendezvényeken részt venni.


Szerző:  Bajna Gábor